UPRAWA BOCZNIAKA OSTRYGOWATEGO

Grzybnia przerasta podłoże bez dostępu światła. Optymalna temperatura podłoża dla rozwoju grzybni wynosi 20-25°C. Taka temperatura powinna być zapewniona przez cały okres przerastania grzybni, czyli przez 20 dni. Różnica między temperaturą powietrza i podłoża w zasadzie nie powinna być większa niż 5°C, w przeciwnym przypadku następuje skraplanie wody na przedmiotach znajdujących się w pomieszczeniu. W zimie temperatura powietrza może się wahać w granicach 15—17°C, w lecie 20-24°C.

Do zawiązywania owocników i ich dalszego prawidłowego rozwoju potrzebne jest światło. Najlepsze oświetlenie zapewniają niebieskie świetlówki. W praktyce instaluje się jedną lampę na 4 m2 powierzchni uprawowej. Dobrze jest, jeżeli instalacja oświetleniowa urządzona została w ten sposób, że pozwala na regulowanie intensywności oświetlenia.

Boczniak w pełni owocowania: a) na słomie wyjętej z worka przerośniętej grzybnią, b) w skrzynce, c) na pniu.

Owocniki boczniaka tworzą się po przejściu szoku termicznego. Po całkowitym przerośnięciu podłoża przez grzybnię należy gwałtownie obniżyć temperaturę wewnątrz podłoża do poziomu 12—13°C. Aby mieć całkowitą pewność, że ochłodzenie nastąpiło w całej objętości podłoża, niskie temperatury trzeba utrzymywać co najmniej przez trzy doby. W praktyce obserwuje się często zbyt późne stosowanie chłodzenia. Grzybnia nadmiernie wyrasta na powierzchnię i wydaje mniejsze plony. Dzieje się tak przede wszystkim wczesnym latem, gdy panują wysokie temperatury. Przy uprawie odmiany NB-80 korzystniejsze wydaje się wcześniejsze rozpoczynanie chłodzenia. Przez cały czas plonowania powinno się utrzymywać niskie temperatury w granicach 12—14°C i bardzo wysoką wilgotność powietrza powyżej 85%. Po upływie co najmniej sześciu dni grzybnia na powierzchni podłoża tworzy skupiska w postaci małych kuleczek. Jest to zewnętrzny sygnał o potrzebie dalszego troskliwego starania się o uprawę. Okrywę z folii odsłaniamy, jeżeli podłoże umieszczone zostało w skrzynkach lub na półkach. Przy uprawie w workach podłoże należy wyjąć. Podłoże jest tak silnie przerośnięte grzybnią, że bez obawy można je przenosić. Owocniki tworzą się na pionowych powierzchniach, dlatego pojemniki powinny być tak ustawione, aby ułatwić tworzenie się owocników. Po upływie 14 dni owocniki są na tyle wyrośnięte, że niektóre z nich można już zbierać. Gdy owocniki osiągną średnicę około 3 cm, należy rozpocząć systematyczne podlewanie. Należy to robić codziennie za pomocą sitka o bardzo drobnych oczkach; temperatura wody nie może być niższa niż podłoża. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia wilgoci zaraz po odsłonięciu folii, wodę trzeba dodać poprzez zamgławienie, wykorzystując do tego celu opryskiwacz. Pierwszy rzut owocników daje około 80% plonów, drugi stanowi 30% tej ilości, którą zebraliśmy w pierwszym rzucie, i trzeba na niego czekać od 14 do 20 dni. Pomieszczenie uprawowe powinno być oświetlone przez 12 godzin. W czasie wzrostu należy obserwować wygląd owocników i dostosowywać oświetlenie do potrzeb grzybów. Przy małej ilości światła trzonek grzyba będzie się nadmiernie wydłużał, przy nadmiernym oświetleniu kapelusz wyrasta prosto z podłoża. Owocniki rosną kępami, wycina się je nożem. Jeżeli nie wszystkie owocniki są dostatecznie wyrośnięte, należy wyciąć tylko te, których kapelusz ma już odpowiednią wielkość, ale nie jest jeszcze całkowicie wyprostowany.

Tabela. Schemat uprawy boczniaka w pomieszczeniach bez dogrzewania
Uprawa

wiosenna

Rodzaj czynności Uprawa

jesienna

18-26 III Przygotowywanie pomieszczeń do uprawy 13-16 VIII
27 III Zwożenie podłoża 17 VIII
28 III—3 IV Nawilgacanie słomy 18-24 VIII
3-7 IV Pasteryzacja i dojrzewanie 24-28 VIII
7 IV Sadzenie grzybni 28 VIII
9-29 IV Przerastanie podłoża grzybnią 29 VIII—18 IX
30 IV—4 V Formowanie pierwszego rzutu i zbiory 18-25 IX
5-25 V Formowanie drugiego rzutu i zbiory 26 IX—14 X
25-26 V Likwidacja uprawy i mycie pomieszczeń 15-16X

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *