Gałęziak strojny

Gałęziak strojny
Ramaria formosa

Gałęziaki tworzą krzaczaste, jaskrawo zabarwione owocniki (żółte, ochrowe, czerwone, fioletowe itd.). Rozwijają się saprofitycznie w glebie leśnej lub w dobrze rozłożonym drewnie. Na całym świecie występuje około 40 gatunków; niektóre z nich są trujące. W umiarkowanej strefie półkuli północnej najczęściej występują gałęziak strojny i złocisty.

Gałęziak strojny rośnie gromadnie na jesieni w lasach liściastych, zwłaszcza dębowych, rzadziej w iglastych, od nizin aż po pogórze. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest cytrynowożółte lub brązowożółte zabarwienie końców gałązek (u starszych osobników płowieją) oraz biały miąższ, który po przekrojeniu czerwienieje. Smak owocników gorzki. Gałęziak strojny jest uważany za grzyb trujący. Owocniki o połowę mniejsze, o podobnym zabarwieniu, ma R.ignicolor.

Gałęziak złocisty (R. aurea) rośnie w lecie i na jesieni, pojedynczo w lasach liściastych, rzadziej iglastych, od nizin aż po góry. Owocniki są cytrynowożółte lub żółtoochrowe, jadalne. Jaśniejsze zabarwienie owocników (siarkowożółte) z białawym trzonem, który w miejscach uszkodzeń zabarwia się na czerwonozłoto, występuje u R. flava.

Gałęziak strojny (1) tworzy owocniki wysokości 8 —25 cm i szerokości 6—15 cm, kształtu krzaczastego. Są one u podstawy grubotrzonowe, w środkowej i górnej części silnie, wielokrotnie rozgałęzione. Ostatnie końcowe rozgałęzienia są ostro, ząbkowato zakończone (2). Owocniki barwy białawo-różowo-żółtej, brązowożółte. Miąższ barwy od białej do czerwonawobrązowej; gorzkawy. Zapach słaby. Wysyp zarodników jest czerwonawobrązowy; zarodniki (3) żółte, 8,5—15 x 4—6 µm.

Gałęziak złocisty (4) tworzy owocniki duże, do 15 cm wysokości i 14 cm szerokości, złożone z gładkich, na końcu ząbkowato dzielonych gałązek, które wyrastają ze wspólnej, zgrubiałej podstawy. Miąższ (5) jest białawy; smak nie wyróżnia się, zapach lekko mączny. Wysyp zarodników jest żółtoochrowy; zarodniki żółte, 11 —13 x 4,5—6 µm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *