UPRAWA BOCZNIAKA CIEPŁOLUBNEGO

UPRAWA BOCZNIAKA CIEPŁOLUBNEGO

Grzyb ten w stanie naturalnym występuje w klimacie tropikalnym. Uprawiany w warunkach sztucznych w naszym klimacie daje dwa razy wyższe plony, przy tych samych nakładach, niż boczniak ostrygowaty. Jest to przykład adaptacyjnych możliwości grzybów. Udało się opracować i praktycznie wykorzystać sposoby uprawy pieczarek w krajach, w których nie występują one w stanie naturalnym (np. Tajlandia, Filipiny) i w dodatku brak jest obornika końskiego. Natomiast uprawa boczniaka ciepłolubnego Pleurotus florida w sztucznych warunkach daje doskonałe rezultaty w naszym kraju. Jego owocniki doskonale nadają się do bezpośredniego spożycia, marynowania i suszenia. Grzyby marynowane zmieniają kolor na jaśniejszy, który jest ładniejszy niż kolor naturalny.

Pomieszczenia do uprawy, ich wyposażenie i urządzenie wykonuje się tak samo jak przy uprawie boczniaka ostrygowatego. Wykorzystując zdolność silnego i szybkiego opanowywania podłoża przez grzybnię boczniaka, proponuje się intensywny sposób uprawy. Metoda przewiduje przeprowadzenie wielu cykli uprawowych. Oznacza to, że istnieje możliwość pozyskiwania świeżych owocników przez cały rok.

Słoma pszenna powinna być wykorzystywana jako podłoże między 8 a 18 miesiącem przechowywania w bardzo dobrych warunkach. Nie może to być słoma, która na przemian mokła i wysychała na deszczu lub śniegu. Powinna być dokładnie rozdrobniona; optymalnym rozwiązaniem jest użycie śrutownika. Do słomy dodaje się 5% otrąb pszennych. Całość, po wymieszaniu, moczymy jedną dobę w zbiorniku, zalewając wodą o temperaturze 30°C. W celu uregulowania kwasowości do wody, w której moczy się słoma, dodajemy węglanu sodu w ilości 1 kg na 100 l wody. Z namoczonego substratu układamy pryzmę kompostową i stos zagrzewamy do temperatury 60°C, następnie pryzmę przerabiamy. Czynność tę w takich samych warunkach wykonujemy trzykrotnie. Po takim biologicznym przygotowaniu podłoża substrat umieszczamy w pojemnikach i przenosimy do pomieszczenia zamkniętego, gdzie jest pasteryzowany w temperaturze 60°C w ciągu 6 godzin. Następnie obniżamy temperaturę do poziomu 48-50°C i substrat przetrzymujemy w takich warunkach przez 60 godzin. W tym czasie rozwijają się na powierzchni słomy bakterie termofilne i inne mikroorganizmy, powodujące zwiększenie odporności podłoża na rozwój pleśni. Utrzymywanie słomy po pasteryzacji przez ściśle określony czas jest ważne, ponieważ zbyt długie przetrzymywanie prowadzi do jej nadmiernego rozkładu i opóźnia przerastanie grzybni boczniaka.

Podłoże po pasteryzacji i dojrzewaniu jest wyjmowane z pojemników i na czystej, odkażonej płycie w zamkniętym pomieszczeniu mieszane z grzybnią. Należy stosować 3% grzybni w stosunku do suchej masy podłoża użytego do uprawy. Po wymieszaniu podłoże ponownie umieszczamy w pojemnikach i przenosimy do pomieszczenia, w którym będzie przerastało grzybnią. W czasie przerastania grzybni w podłożu temperatura powietrza, powinna wynosić 22—24°C, podłoża 28—30°C. Jeżeli podłoże otoczone jest folią, nie trzeba specjalnie troszczyć się o utrzymanie wilgotności powietrza. Wystarczy ustawić jakieś parowniczki, np. otwarte naczynia z wodą. Po wniesieniu podłoża pomieszczenie zamgławiamy preparatem grzybobójczym. Czas przerastania grzybni wynosi około 21 dni. Grzybnia tak silnie opanowuje podłoże, że bez trudu wyjmujemy bryłę przerośniętą strzępkami grzybni i kładziemy na miejscu, gdzie będą się tworzyły owocniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *