Zbieranie grzybów

Zbieranie grzybów

Istnieją miejsca, których nie wolno zbierać grzybów. Są to przede wszystkim rezerwaty przyrody i parki narodowe. Posiadają one walory krajobrazowe, przyrodnicze i naukowe, są pod ochroną. Wszystkie gatunki grzybów, które rosną w tych miejscach są również chronione.

Ustawione w odpowiednich miejscach tablice, informują i ostrzegają, gdzie grzybów nie należy zbierać. To tereny, na których znajdują się drzewostany i tam właśnie dokonuje się różnego rodzaju zabiegów za pomocą chemicznych środków ochronnych. Ma to ogromny wpływ na smak i zapach grzybów, a także na właściwości toksyczne. Takimi miejscami są m.in.

Tereny leśnych poligonów
Drzewostany sosnowe, gdzie dokonuje się żywicowania przy pomocy chemicznych stymulatorów
Obszary, na których wykonuje się doświadczenia naukowe
Drzewostany, które objęte są nawożeniem mineralnym przy użyciu samolotów
Drzewostany, w których stosuje się pestycydy, dzięki którym zwalcza się szkodliwe owady, chwasty oraz chorobotwórcze grzyby. Okres karencji wynosi najczęściej dwa tygodnie. Dopiero po upływie 2 – 3 tygodni można w takich lasach zbierać grzyby.

Nie każdy teren nadaje się do zbiorów. Istnieją obszary, gdzie grzyby nie rosną wcale lub występują w bardzo znikomych ilościach. Wtedy taki zbiór jest nieopłacalny.

Do prawidłowego rozwoju grzyby potrzebują określonych warunków życiowych. Chodzi przede wszystkim o wilgotność gleby i powietrza, światło, temperaturę i stosunki troficzne.