Grzybnia

Grzybnia

Uprawę roślin zielonych rozpoczynamy od wysiewu nasion. Materiałem wyjściowym do uprawy grzybów jest grzybnia. Jej produkcją zajmują się wyspecjalizowane laboratoria, odpowiedzialne za jakość i czystość mikrobiologiczną.

Strzępki grzybni rosnące na pożywce umieszczonej na płytce Petriego.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody z zebranych zarodników otrzymuje się czyste kultury grzybni danego gatunku grzyba na specjalnej pożywce. Wykonanie złożonych zabiegów chroni uprawę przed wtargnięciem obcych mikroorganizmów

Aby uzyskać grzybnię z plantacji produkcyjnej, zbiera się owocniki grzyba typowe dla danej odmiany lub gatunku; powinny być one dobrze wykształcone, zdrowe i dojrzałe. Wybrane owocniki odkaża się i suszy, następnie umieszcza na bibule w sterylnym naczyniu. Owocniki powinny być przetrzymywane w temperaturze 20-22°C przez 4 dni; w tym czasie wysypią się z nich zarodniki, które przenosi się na pożywkę agarową, wzbogaconą w mikroskładniki. Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być dokonywane w niezwykle czystych pomieszczeniach. Jedynym organizmem, który może znajdować się w pożywce, jest grzyb. Zarodniki, przeniesione na pożywkę znajdującą się w specjalnych naczyniach, umieszcza się w temperaturze 20—24°C; wilgotność powietrza powinna wynosić 60—70%. Po upływie 7—10 dni zarodniki kiełkują, wytwarzają strzępki, które splatają się ze sobą, tworząc grzybnię. Taką czystą kulturę przenosi się na wysterylizowane podłoże, otrzymując w ten sposób grzybnię mateczną. Podłożem stosowanym do tego celu jest najczęściej wysokiej jakości ziarno pszenicy. Ziarno, zanim stanie się podłożem dla grzybni, jest moczone, dodatkowo wzbogacane i odkażane. Tak przygotowane podłoże przenosi się do pojemników szklanych lub z tworzywa sztucznego. Podłoże razem z pojemnikiem poddawane jest sterylizacji, która ma na celu zniszczenie wszystkich drobnoustrojów, jakie mogą znajdować się w podłożu w opakowaniu lub na jego powierzchni. Wysterylizowane podłoże chłodzi się do temperatury 27°C. Następnie, przy zachowaniu maksymalnej czystości, z małych naczynek (płytki Petriego) przenosi się fragment pożywki przerośniętej grzybnią do dużych naczyń szklanych lub pojemników foliowych i zamyka korkiem z waty. Pojemniki co pewien czas obraca się i wstrząsa nimi w celu spowodowania równomiernego rozwoju grzybni na podłożu. Tak otrzymana grzybnia służy do produkcji na skalę handlową w takiej ilości, na jaką złożą zamówienia producenci grzybów jadalnych. Do czasu odbioru z wytwórni grzybnia jest przechowywana w komorach chłodniczych w temperaturze od 0 do 2°C.

Grzybnię powinno się kupować przed samym wysiewem. Trzeba tak dopasować termin przygotowania podłoża, aby zakupiona u producenta lub w sklepie ogrodniczym grzybnia mogła być bezpośrednio umieszczona w podłożu. Jest ona towarem delikatnym, a przechowywana w warunkach domowych traci wartość. Przed sadzeniem zawsze trzeba sprawdzić jej stan. Powinna mieć barwę białą i zapach grzybów, bez żadnych obcych zapachów. Wysoka jakość grzybni warunkuje wysokie plony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *