Gałęziak strojny

Gałęziak strojny
Ramaria formosa

Gałęziaki tworzą krzaczaste, jaskrawo zabarwione owocniki (żółte, ochrowe, czerwone, fioletowe itd.). Rozwijają się saprofitycznie w glebie leśnej lub w dobrze rozłożonym drewnie. Na całym świecie występuje około 40 gatunków; niektóre z nich są trujące. W umiarkowanej …

Czytaj dalej