Znaczenie grzybów

Znaczenie grzybów

Najważniejszym zadaniem grzybów w przyrodzie jest usuwanie obumarłych resztek organicznych po zwierzętach i roślinach. Bez tej ważnej czynności grzybów i bakterii ustałoby życie na Ziemi. Grzyby żyją w większości na lądzie, ale występują również w wodach śródlądowych i morskich. Spełniają niezmiernie ważną w przyrodzie rolę reducentów. Rozkładają ogromne ilości materii organicznej w glebie oraz w wodzie. Zdolność niektórych grzybów do wytwarzania dużych ilości enzymów wykorzystywana jest do ich produkcji na skalę przemysłową. Jednocześnie zaś saprofityczne grzyby powodują ogromne straty materialne, ponieważ niszczą i rozkładają węglowodany, białka i tłuszcze. Niszczą drewno w lesie, w budynkach oraz w kopalniach.

Pasożyty żyją kosztem żywych roślin, zwierząt, a także człowieka. Pasożytami jest około 25% gatunków grzybów występujących na świecie. Pasożytnicza działalność grzybów powoduje wielkie straty materialne w produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz w leśnictwie.

Symbionty, to natomiast grzyby, które współżyją ze zwierzętami i roślinami na zasadach wzajemnych korzyści. Polega ona na dostarczaniu składników odżywczych. Przykładem takiej symbiozy są porosty – ścisłe zespolenie się grzybów z glonami lub sinicami. Współżycie grzybów ze zwierzętami jest rzadsze niż z roślinami. Spotyka się je u termitów, korników, mrówek oraz innych owadów.

Człowiek przygotowuje różnego rodzaju napoje i potrawy z zastosowaniem grzybów ( fermentacja wina i napojów, rośnięcie ciasta na chleb). Współczesna medycyna odkryła walory lecznicze grzybów, dzięki czemu przemysł farmaceutyczny rozpoczął produkcję różnych leków, w tym antybiotyków. Przetwory z grzybów hodowanych oraz tych, które rosną w naturalnych warunkach, są bardzo znane na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że grzyby mają dla człowieka nie tylko znaczenie pozytywne, ale również negatywne. Człowiek powinien je jednak doceniać i odpowiednio wykorzystywać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *